Att patienten för rätt kille

AMA - Sjuksköterska på Akutmottagning som träffar patienter med COVID-19/Corona

2020.03.15 16:57 sskstudAMA AMA - Sjuksköterska på Akutmottagning som träffar patienter med COVID-19/Corona

Har tidigare gjort en AMA senast om hur det är att vara SSK på en akutmottagning för ett år sedan. Tänkte att det kan vara aktuellt med en uppdatering i dessa tider mitt i dessa virustider.
Kort introduktion snarlik tidigare om mig: jag är en kille nära 30 års-åldern snart och arbetar på en av Stockholms fem akutmottagningar (beroende på vilka man vill räkna iofs). Har som ambition att bli ambulanssjuksköterska, vilket är ytterligare ett år studier. Legitimerad Sjuksköterska blir man efter tre års högskolestudier, dvs en kandidatexamen om man väljer att ansöka efter sin legitimation hos Socialstyrelsen efter avlagd kandidat dvs.
Hur ser akuten ut jämfört med nu i samband med Coronatiderna? Vi har numera en fördelat flöde, där patienter med övre luftvägsssymtom och/eller feber läggs på en annan del av akuten, medan våra "vanliga" patienter ligger på en annan del. Samtliga patienter med riskfaktorer för Corona oavsett sökorsak, bröstsmärta, buksmärta etc läggs alltså på en särskild del av akuten.
Där så har personalen full mundering dvs handskar, förkläde, munskydd och visir för ev. hosta, vätskehantering. All skyddklädsel tas på och av inför varje patient samt varje moment ifall man behöver gå ut. Därefter läggs materialet i en särskild avfallslåda utanför och man klär av sig i en viss ordning för att inte kontaminera sig själv. Sedan så spritas visiret av som numera är personbundet trots att det är engångsmaterial pga materialbrist.
Hur är stämningen? Den är fortsatt rätt avslappnad, man gör sin grej. Det blir stötvis ganska hög belastningen speciellt med tanke på att ena sidan förväntas ta alla patienter utan Coronarisk medan andra sidan nu måste klä av/på sig hela tiden för varje moment. Minimalt med provtagning görs helst, men absolut nödvändiga saker såsom EKG vid bröstsmärta och vitalparametrar likt puls, blodtryck och läkemedel vid andningssvårigheter ges som vanligt. Läkare och sjuksköterska bedömer tillsammans patienten och kommer fram till om patienten ska läggas in eller kan gå hem, då tas patienten ut och uppmanas självisoleras tills symtomfri samt 2 dagar efter då vi endast tar Coronaprov om patienten läggs in.
Hur har ni det med material? Väldigt dåligt, vi måste ransonera masker, sprit och återanvända engångsmaterial. Under all kritik.
Vad tycker vårdpersonalen på golvet om Folkhälsomyndigheten? Vi följer direktiv och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten går ut med, den allmänna stämningen på golvet bland läkare och sjuksköterskor är nog enligt mig snarare misstro, man missbedömer och undervärderar effekten det kommer ha på sjukvården inom kort. Antingen gör man fulla insatser i ett försök att begränsa spridningen eller så backar man och accepterar att stora delar av samhället kommer få det och våra äldre samt immunosupprimerade kommer kräva IVA och sedermera dö många av dessa.
submitted by sskstudAMA to sweden [link] [comments]